Şirketler & Ticaret Hukuku

Alanında Sunduğumuz Hİzmetler

ŞİRKETLER & TİCARET HUKUKU

Canaz Yılmaz, özellikle Şirketler ve Ticaret Hukuku alanında uzman kadrosuyla şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşları, birleşme ve devralmalar, tür değişikliği, sermaye artırımı ve azaltımı, hissedarlık sözleşmeleri, hukuki durum tespit raporu (duediligence), ortak girişim sözleşmeleri, ana sözleşme değişiklikleri, her türlü Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantı belgelerinin hazırlanması, tescili, serbest bölge faaliyet ruhsatı ve diğer lisansların temini gibi Müvekkillerine kurumsal ve ticari konularda geniş bir yelpazede hukuki destek sağlamaktadır.

Müvekkillerine kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm aşamalarda sıkı dirsek teması ile destek veren Canaz Yılmaz, Müvekkillerini ilgilendirebilecek tüm yasal değişikliklerin de takibini sağlamakta ve bu değişiklikler ile ilgili özel hukuki bültenler hazırlayarak Müvekkilleri ile paylaşmaktadır.

Kurumsal danışmanlık alanında İstanbul'un önde gelen hukuk bürolarından olan Canaz Yılmaz, üretim, pazarlama, lisans, ürün geliştirme, hizmet, tedarik, acentelik, leasing, franchise ve bayi sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat, kira sözleşmeleri dahil her türlü ulusal ve uluslararası ticari sözleşmeyi hazırlamakta ve incelemektedir.

Masaüstü Görünümüne Geç